Prognoza finansowa dla firmy – dlaczego warto?

31 października, 2022

W ostatnim czasie dużo mówi się o wzroście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Rzeczywiście, inflacja, niestabilne kursy walutowe, kolejne podwyżki stóp procentowych oraz planowany wzrost wynagrodzenia minimalnego od 2023 roku nie sprzyjają firmom. Nasza praktyka pokazuje że wciąż wiele firm nie posiada modeli finansowych, dzięki którym można prognozować rentowność firmy przy danych kosztach stałych i zmiennych, próg rentowności, czy koszty produkcji poszczególnych produktów. Coraz bardziej pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w pierwszej kolejności dotknie firmy gorzej zarządzane, takie które nie są przygotowane na wzrosty kosztów produkcji, wynagrodzeń etc. Właściciele takich firm, nie będą w stanie odpowiednio szybko zareagować na zmiany gospodarcze, które w aktualnym czasie dzieją się bardzo dynamicznie i niespodziewanie. Jakie mogą być tego konsekwencje? Nie posiadając rzetelnych danych finansowych o swojej firmie, nie potrafiąc ich zinterpretować, możemy doprowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej firmy, co z kolei może skutkować brakiem płynności finansowej, a w konsekwencji np. wypowiedzenia lub nieprzedłużenia kredytów obrotowych przez banki. W najczarniejszym scenariusz może to doprowadzić do bankructwa firmy. Posiadając rzetelną prognozę finansową, zakładającą różne scenariusze adekwatne do otoczenia gospodarczego, jesteśmy w stanie np. renegocjować zawarte już umowy handlowe z dostawcami i odbiorcami, zabezpieczyć się np. dodatkowym kredytem obrotowym. Pamiętajmy bowiem, że pozyskanie kredytu bankowego w czasie pogarszającej się sytuacji firmy jest dużo cięższe niż w okresie dobrej koniunktury. 

Patryk Połomski
Wiedzę oraz doświadczenie zdobywałem, obsługując kompleksowo firmy pod kątem pozyskania kapitału na realizację inwestycji oraz do bieżącej działalności w postaci kredytu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu poznałem cały proces pozyskiwania kapitału. Rozpoczynając od fazy planowania inwestycji, po przygotowanie niezbędnej dokumentacji, (w tym biznesplanu), aż po jej rozliczenie. W zakresie finansowania bankowego współpracuję również z bankami spółdzielczymi, starając się zawsze dobierać odpowiedni produkt do potrzeb Klienta.