Kredyt technologiczny – co to jest?

29 marca, 2023

Kredyt technologiczny udzielany jest przedsiębiorcom, którzy zamierzają wdrożyć w swojej firmie nową technologię oraz skorzystać z dotacji. Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki takie jak np.:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, 
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Dofinansowanie nie jest udzielane na zakup środków trwałych, w których już została wdrożona nowa technologia jak na przykład zakup i uruchomienie gotowej linii technologicznej, w której jest wykorzystywana nowa technologia. Technologię tę wdrożył producent urządzenia na etapie jego konstruowania, a przedsiębiorca jako nabywca linii technologicznej, jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej. BGK wymaga aby to przedsiębiorca wymyślił, opracował nową technologię oraz opisał ją szczegółowo we wniosku. Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności Małych oraz średnich przedsiębiorstw przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Wsparcie publiczne stanowi premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 70% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji (poza częścią regionu warszawskiego stołecznego, w tym m.st. Warszawa, gdzie poziom dofinansowania wynosi 0 %) oraz nie może przekroczyć kwoty 50 mln euro. Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu technologicznego i Kredytu ekologicznego FENG:

 •     Alior Bank S.A.
 •     Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 •     Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 •     Bank Millennium S.A.
 •     Bank Ochrony Środowiska S.A.
 •     Bank Pekao S.A.
 •     Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 •     BNP Paribas Bank Polska S.A.
 •     ING Bank Śląski S.A.
 •     mBank S.A.
 •     PKO Bank Polski S.A.
 •     Santander Bank Polska S.A.
 •     SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 •     VeloBank S.A.
 •     Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Patryk Połomski
Wiedzę oraz doświadczenie zdobywałem, obsługując kompleksowo firmy pod kątem pozyskania kapitału na realizację inwestycji oraz do bieżącej działalności w postaci kredytu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu poznałem cały proces pozyskiwania kapitału. Rozpoczynając od fazy planowania inwestycji, po przygotowanie niezbędnej dokumentacji, (w tym biznesplanu), aż po jej rozliczenie. W zakresie finansowania bankowego współpracuję również z bankami spółdzielczymi, starając się zawsze dobierać odpowiedni produkt do potrzeb Klienta.