Kiedy bank może poprosić kredytobiorcę o aktualizację prognoz finansowych?

6 lutego, 2024

Banki jako instytucje prowadzące działalność nadzorowaną przez liczne organy, zobowiązane są do przeprowadzania monitoringu klientów posiadających kredyty inwestycyjne. Przy wyższych kwotach kredytu (z reguły powyżej 1 mln pln) jest to monitoring kwartalny, a dla tych poniżej tej kwoty – roczny. Banki wówczas porównują założenia zawarte przy wnioskowaniu o kredyt w biznesplanie, do danych rzeczywistych, wykonanych przez firmę. Proszą klienta o przesłanie danych finansowych, a czasami uzupełnienia specjalnego załącznika, w którym uzupełnia się bardziej szczegółowe dane, Oczywiście odchylenia kilkuprocentowe w zakresie przychodów oraz kosztów są akceptowane i nie musimy się obawiać, że bank poprosi nas o aktualizację prognoz. Jednak, gdy różnice są większe, możemy się spodziewać takiej prośby. Zapewne bank nas o to poprosi, gdy:

– w danych finansowych podmiot wykaże stratę, pomimo prognozowanego dochodu;

– gdy różnice pomiędzy prognozami, a danymi rzeczywistymi znacznie się różnią (odchylenie kilkanaście lub kilkadziesiąt procent;

– gdy firma zmieni profil działalności lub zmieni się struktura dostawców i odbiorców (np. zmiana wynajmującego przy kredycie na zakup nieruchomości komercyjnej);

– firma podejmie inne inwestycje zmieniające lub zaciągnie inne zobowiązania finansowe;

– gdy firma zmieni formę prowadzonej księgowości.

Oczywiście w trakcie prowadzenia działalności, takie zmiany są częste i z reguły nie powodują żadnych zagrożeń dla banku finansującego. Jednak z punktu widzenia banku jest to ich obowiązek. W naszej pracy bardzo często spotykamy się z wyżej wymienionymi przypadkami i pomagamy przedsiębiorcom w rozmowach z bankiem. Zmiany, które wprowadzamy do prognoz zazwyczaj wynikają z chęci ciągłego rozwijania się oraz np. zmian przepisów podatkowych. W każdym przypadku jednak, udaje się zaspokoić prośby banku. W naszej ofercie oczywiście również posiadamy produkt „Prognoza finansowa”, który polega również na aktualizacji prognoz dla banku czy innej instytucji finansowej.

Patryk Połomski
Wiedzę oraz doświadczenie zdobywałem, obsługując kompleksowo firmy pod kątem pozyskania kapitału na realizację inwestycji oraz do bieżącej działalności w postaci kredytu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu poznałem cały proces pozyskiwania kapitału. Rozpoczynając od fazy planowania inwestycji, po przygotowanie niezbędnej dokumentacji, (w tym biznesplanu), aż po jej rozliczenie. W zakresie finansowania bankowego współpracuję również z bankami spółdzielczymi, starając się zawsze dobierać odpowiedni produkt do potrzeb Klienta.